VELKOMMEN TIL WASTE2WIN WEB

På denne nettsiden kan våre kunder administrere alle containere som er utstyrt med elektronikk.

En kan til enhver tid se status på de enkelte containere, både fyllingsgrad og tilstand forøvrig. I tillegg til siste status vil en også kunne se historiske data.

Containerne er også utstyrt med adgangskontroll ved hjelp av nøkkelkort. På denne nettsiden har du full oversikt over alle nøkkelkort og hvilke containere de gir tilgang til.

TRENGER DU HJELP?

Ta kontakt med brukerstøtte hos Adcom Namsos på telefon 74 21 90 20, eller kontakt Namdal Ressurs på telefon 74 28 17 65.