Norsk  English


A A A
 
 © NAMDAL RESSURS AS, VERFTSGATA 48, 7800 NAMSOS · TELEFON: 74 28 17 65 · E-POST: FIRMAPOST@NAMDALRESSURS.NO
 
Bekreft sletting
 
ER DU SIKKER PÅ AT DU VIL SLETTE X?
Ja Nei
X
CONTAINERNUMMER:
X:
X:
X
FRAKSJON:
RAPPORTERINGSFREKVENS:
ÅPNINGSTID MAGNETLÅS (sekunder):
MAKSIMAL FYLLINGSHØYDE (mm):
GRUPPE:
Aktiver oppdatering
Nullstill teller
Adgangskontroll:     Av
Lydsignal:     Av
Lagre Avbryt

 

X
X

 

AvtaleID:
X:
X:
X:
X:
GRUPPE:
STATUS:
Aktivt    Sperret
Lagre Avbryt

 

X
GRUPPENUMMER:
NAVN:
INFORMASJON:
Lagre Avbryt

 

X
NAVN:
Lagre Avbryt

 

X
BRUKERNAVN:
PASSORD:
NAVN:
E-POST:
RETTIGHETER:
E-POST RAPPORT:
På    Av
DATABASE:
Lagre Avbryt

 

INNSTILLINGER
GRENSEVERDIER: Gul   Rød E-postrapport
Fyllingsgrad over %   over %
Batteri under V   under V
Signalstyrke under   under
Temperatur over °C   over °C  
OVERSKRIFTER CONTAINER: OVERSKRIFTER NØKKELKORT:
(ADRESSE)   (FORNAVN)
(INFORMASJON, 1)   (ETTERNAVN)
(INFORMASJON, 2)   (ADRESSE)
  (POSTSTED)
Lagre Avbryt

 

Masseoppdatering
GRUPPE:
FRAKSJON:
OPPDATERING:
Aktiver    Kanseller
TELLER:
Nullstill    Kanseller
ADGANGSKONTROLL:
Aktiver    Deaktiver    Kanseller
LYDSIGNAL:
Aktiver    Deaktiver    Kanseller
Oppdater Avbryt

 

Forbruksrapport
FRA DATO:
TIL DATO:
Vis rapport Avbryt

 

Timeout_45
FRA DATO:
TIL DATO:
Group by Container:
Vis rapport Avbryt

 

Insertions
FRA DATO:
TIL DATO:
Show only with critical status:
Vis rapport Avbryt

 

Statusrapport
GRUPPE:
FRAKSJON:
FILTER:
Vis rapport Avbryt

 

Historikk
GRUPPE:
FRAKSJON:
FRA DATO:
TIL DATO:
Vis rapport Avbryt

 

Forbruksrapport
GRUPPE:
FRAKSJON:
FRA DATO:
TIL DATO:
Vis rapport Avbryt

 

Container X - Legg til/fjern gruppe
Legg til i gruppe
  Fjern fra gruppe
Lukk

 

X
Lukk
X
Lukk
CONTAINERE
Historikk
Statusrapport
Forbruksrapport
NØKKELKORT
Forbruksrapport
Timeout_45
Insertions
Avbryt